Odwiedź bezpośrednio stronę główną

Park Metropolitalny: autoregeneracja obszarów miast poprzemysłowych

Data:

Projekt urbanistyczny obszarów transgranicznych

École Nationale Superieure d’Architecture de Strasbourg

Projekt studencki | Masterplan został sporządzony w trzyosobowej grupie wraz z Ana Asensio Rodrigues i Santiago Canete Sanchez

Lokalizacja: Forbach - Saarbrucken - Volkingen, Saar-Moselle Eurodistrict, Francja, Niemcy

Głównym założeniem projektu było zmierzenie się z problemami związanymi z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych Lotaryngii i zaproponowanie w ich miejscu parku krajobrazowego, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i niszczejącej obecnie tkanki. Dodatkowym dla projektu aspektem jest położenie samego regionu w strefie transgranicznej, co zwiększa jego potencjał rozwojowy.

Widoczne pozostałości po zagłębiu górniczym, intensywnie eksploatowanym przez lata, pozostają nieużytkowane i opuszczone. Obszar charakteryzuje duża ilość terenów zagrożonych ryzykiem powodzi i zanieczyszczeniem gleb. W tym celu opracowano szczegółowy masterplan, który zakłada powolną regenerację tych obszarów, i przy wykorzystaniu istniejącej, nieużytkowanej trakcji kolejowe - łączy je, ponownie przywracając do życia. Zaplanowana infrastruktura dała początek tzw. Parkowi Metropolitalnemu, który ma wzmocnić synergię miasta z krajobrazem naturalnym, również poprzez wprowadzenie dużej ilości zieleni do obszarów zurbanizowanych. Poprzemysłowe nieużytki ożywiono poprzez zaplanowanie nowych aktywności, poszerzające świadomość przyrodniczą użytkowników.
W dłuższej perspektywie czasu region Saar-Moselle ma zostać całkowicie zrewitalizowany, a park pozwoli mu funkcjonować w sposób samowystarczalny, podkreślając jednocześnie jego walory krajobrazowe.