Odwiedź bezpośrednio stronę główną

„Wspólny dziedziniec przed Zamkiem”

Data:

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania dziedzińca przed CK Zamek w Poznaniu – praca uzyskała wyróżnienie honorowe.

DA Dziuba Architekci
Współautorzy: Julita Kucharska-Dziuba, Karol Dziuba, Paulina Włodarczyk, Dagmara Żurek
Wizualizacje: Krzysztof Kowalik

Lokalizacja: CK Zamek, Poznań

Dziedziniec Centrum Kultury „Zamek” stanowi niezwykle ważny element osi urbanistycznej ulicy Święty Marcin. Obecnie jest miejscem reprezentacyjnym o dużym, lecz niewykorzystanym potencjale. Przestrzeń aktualnie zajęta przez parking przypomina kamienną pustynię, a brak zieleni, cienia i małej architektury nie zachęca do spędzania czasu w otoczeniu budynku.

Naszym głównym celem było zaktywizowanie dziedzińca poprzez przekształcenie go w zieloną „oazę” w centrum miasta o niepowtarzalnym mikroklimacie.
Najważniejszym elementem proponowanej przestrzeni stała się tzw. fosa, spajająca wszystkie pozostałe elementy placu. Jest ona archetypiczną częścią założeń zamkowych odchodzącą jednak od historycznych funkcji obronnych. W zaprezentowanej koncepcji pełni rolę rekreacyjną stając się elementem wprowadzającym na plac klimat wypoczynku i nieformalnej rekreacji. Zawieszone ponad nią drewniane pomosty symbolizują połączenie zamkniętej formy Zamku z tkanką miejską. Lustro wody odbija również historyczną sylwetę Zamku, dodatkowo podkreślając jej znaczenie w przestrzeni.
Plac uzupełniono o dużą ilość zieleni łąkowej oraz pawilon całoroczny, który osłania dziedziniec od ruchliwej ulicy. Jego zadaszenie respektuje wszystkie elementy istniejącego otoczenia, w tym latarnie z lat 40., pomnik Enigmy oraz rozłożyste drzewa. Dach będący piątą elewacją został obsadzony zielenią ekstensywną.