Odwiedź bezpośrednio stronę główną

Samotnia poetycka. Domy pracy twórczej na terenie Łotwy.

Data:

Wydział Architektury PW

Projekt dyplomowy magisterski | Praca konkursowa dla Pavilosta Poet Huts Architecture Competition, Bee Breeders

Lokalizacja: Pavilosta, Łotwa

Samotnia poety jest miejscem inspirowanym literaturą. Pełni rolę azylu dla natchnionych artystów. Jest miejscem inspirującym, sprzyjającym kreatywności i działaniom twórczym, przy jednoczesnym, ciągłym
kontakcie z naturą. Otwarta dla wszystkich, funkcjonuje na zasadzie non-profit.
Celem tego miejsca jest zwiększenie świadomości artystycznej i promowanie tradycyjnego rzemiosła.

Propozycja projektowa samotni przyjęła funkcję tymczasowego domu dla poety. Zaprojektowano zespół pięciu obiektów indywidualnych, uzupełnionych o przestrzeń wspólną. Wybór lokalizacji wiązał się ze silnym kontekstem kulturowym tego stosunkowo młodego kraju, gdzie widoczne są poszukiwania tożsamości literackiej.
Główna idea projektowa opiera się na rozwiązaniach przestrzenno-krajobrazowych. Miała na celu podkreślenie naturalnego charakteru łąki, poprzez wprowadzenie zróżnicowanych formacji roślinnych.
W utworzoną przestrzeń wpisano zupełnie rożne od siebie kubatury domów poetów, inspirowane otoczeniem, w którym się znajdują. Natomiast główny dom mieszkalny, zapewniający wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą, czytelnię oraz wspólną kuchnię nawiązuje charakterem do tradycyjnej chłopskiej chaty łotewskiej. Wszystkie zaproponowane rozwiązania projektowe odnoszą się do regionalnej architektury drewnianej.